Forbrukerdrevet innovasjon

by Mads Liabø

Filmed at Ignite Bergen

33 1 1

Har man virkelig råd til å ta et produkt ut i markedet som forbrukeren ikke ønsker?

More Ignite videos