Forbrukerdrevet innovasjon

by Mads Liabø

Filmed at Ignite Bergen

28 1 1

Har man virkelig råd til å ta et produkt ut i markedet som forbrukeren ikke ønsker?

More Ignite videos